แบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์ ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) โดย ครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข

"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียน

ทุกวันนี้คำว่า "โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ไม่ใช่คำใหม่ในสังคมอีกแล้ว โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน 

การประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอความอนุเคราะห์ให้ สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี 

วันครู 2557 Happy Teacher Day


เดือนมกราคม เวียนมาถึงอีกครั้ง นักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครูที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

ร่วมกันสรรค์สร้างความรู้สู่ห้องเรียนออนไลน์

ร่วมกันสรรค์สร้างความรู้สู่ห้องเรียนออนไลน์ นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมกันใช้งานห้องเรียนออนไลน์ได้ค่ะ.