สำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง

กิจกรรมสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการประสานงานระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน